Molari maxilari lungi cu curburi moderate și accentuate

În unele situații anatomia dinților depașește așteptările legate de dimensiuni și/sau curburi, precum în cazurile de față în care lungimile de lucru au variat între 23 și 28 mm.
CAZ 1: 1.6 Pulpită ireversibilă simptomatică.
CAZ 2: 2.6 Tratament endodontic anterior și parodontită apicală simptomatică.
CAZ 3: 1.7 Tratament endodontic anterior și parodontită apicală simptomatică.
CAZ 4: 1.6 Pulpită ireversibilă simptomatică și parodontită apicală simptomatică la 1.7.

Canal Morphology of Maxillary Molars

Canal Configuration of the Mesiobuccal Root of Maxillary Molars

Root canal system in the mesiobuccal root of the maxillary first molar